Yüzme Eğitimi

Yüzme yapmak her şeyden önce hemen hemen tüm öğrencilerimizin çok sevdiği bir aktivitedir. Çoğu kez öğrencilerimiz çok sevdiği aktiviteleri yaparken iletişime ve dolayısıyla öğrenmeye daha açık olurlar. Yüzme sayesinde yine birçok fiziksel faydanın yanı sıra, nefes kontrolünü öğrenmesiyle beraber dil gelişiminde pozitif bir etkilenme olmaktadır. Ayrıca yüzme çalışmalarının problem davranışları azalttığını ortaya koyan bilimsel çalışmalar vardır.