Yaşam Becerileri

Yaşam becerileri çalışmaları da yine öz bakım becerilerine paralel bir şekilde öğrenciyi bağımsızlaştıracak ve bunun ötesinde iletişim kurmasına yardımcı olacak, işbirliği ve yardımlaşma duygularını geliştirerek ortak yaşama uyumlu hale getirecektir.

Sosyal İletişim Çalışmaları

Sosyal iletişim sorunu olan çocuklarımızla çalışmalar yapıyoruz.  Bizlerin doğaçlama öğrendiği sosyal kurallar ve iletişim süreçleri, özel gereksinimli  bireylere öğretilmesi gereken bir beceri niteliğindedir. Bu bağlamda sosyal hayatta gerekli olan tüm iletişim yolları sırasıyla edindirilmeye çalışılır. Ve burada spor , spor yapılan merkezler araç olarak kullanılır.