Temel Spor Becerileri

Hayatımızı kolaylaştıran sahip olduğumuz bazı temel beceriler vardır. Yürüme, koşma, atma, tutma, atlama, sıçrama gibi, bu beceriler doğal büyüme aşamalarındaki oyunlar, aktiviteler ve sosyal süreçler aracılığıyla gelişir. Bazı normal gelişim gösteren ve özel gereksinimli bireyler en basit becerilerde sorun yaşamaktadırlar. Bu beceriler hayattaki birçok karmaşık becerinin ön şartıdır. Bu becerileri çocuklarımızla tek tek temel beceri salonlarında çalışmaktayız.

Koordinasyon Çalışmaları

Koordinasyon birden fazla becerinin belli bir sırada ve zamanlamada yapılabilmesidir. Düşünme, akılda tutma, tahmin etme, zamanlama, muhakeme gibi birçok bilişsel süreci içinde barındırır. Komutsuz hareket edebilme yeteneğini de destekler. Koordinasyon parkurları bahçemizde yada  koordinasyon salonlarında kurulmaktadır.