Genelleme Çalışmaları

Öğrencinin gelişimsel farklılıkları ve eksiklikleri değerlendirilerek,  uzmanlardan  tarafından hazırlanan bireysel programlar gün içerisinde   spor eğitmnenleri tarafından bireysel eğitimler şeklinde uygulanır. Yapılan çalışmalar çocuğun gün içinde temas ettiği tüm spor eğitmenleri  tarafından da desteklenerek genelleştirilmesi sağlanır.

Öz Bakım

Normal gelişim ve özel gereksinimli bireyler  öz bakım alanında kendilerine yeter hale gelememişlerse  bu onları bir ömür bir başkasına bağımlı - muhtaç hale getirmektedir. Yapacağımız öz bakım becerileri çalışmalarıyla çocuğumuzun kendine tamamen yeten bir birey olarak hayatına devam edebilmesi amaçlanmaktadır.